Allah ve Resulüne Savaş Açanları Öğrenmek İster Misin?

Günümüz toplumunu ele aldığımızda bir çok insanın faiz belasına bulaştığını müşahede ediyoruz.  Peki neden insanlar bu illete bulaşıyorlar? Cevabı basit aslında kimisi parasına daha çok değer katmak istiyor. Kimisi daha güzel bir arabaya binmek, kimisi daha güzel bir evde oturmak istiyor. Hatta şu nefis savunmalarını da duymuşsunuzdur.  ”Yıllardır kirada oturuyoruz ev sahibi olmayalım mı? Çoluğumuzu çocuğumuzu eşimizi toplu taşımalarda mı süründürelim bizimde bir arabamız olsun” Sanki insanın evi arabası olması farzmış gibi.. Kimileri de evladını evlendirmek için kredi illetine bulaşarak bankaların kapısını çalmakta..

Belkide bizleri en çok hayal kırıklığına uğratan olaylardan biriside İslami bir yaşantı içinde gördüğümüz muhafazakar insanlarında bu yola başvurması Allah cümlemizi bu beladan muhafaza etsin..

Gelin bu konuyla ilgili bazı ayetleri ele alalım;

İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını kazanmak için verdiğiniz zekata gelince, işte zekatını veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır. (1)

Ey iman edenler, Allah’tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanı bırakın. Şayet böyle yapmazsanız, Allah’a ve Resulü’ne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz artık sermayeleriniz sizindir. Böylece ne zulmetmiş olursunuz, ne zulme uğratılmış olursunuz. (2)

Ayetlerden de anlaşılacağı gibi Allah faizi kesin bir dille yasaklamıştır.  2. Ayette belirtildiği gibi artık kim faizi bırakmazsa Allah’a ve Resulüne savaş açmıştır. Kim Allaha ve Resulüne savaş açmak ister? Ama bu illete başvurmamız bu anlama gelmektedir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu konuyu ele alırken, şöyle söylemiştir.

”Bütün ihtilâlât-ı beşeriyenin(insanlar arasındaki ihtilafların) madeni(nedeni) bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-ı seyyienin(kötü ahlakın) menbaı dahi bir kelimedir.

Birinci kelime: “Ben tok olayım; başkası açlıktan ölse bana ne!”

İkinci kelime: “Sen çalış, ben yiyeyim.” (3)

Evet insanlar sosyal hayatlarında havas ve avam, yani zenginler ve fakirler birbirleriyle dengeli bir şekilde yaşayabilirler. O dengenin iyi kurulabilmesi için havas kısımda merhamet ve şefkat, avam kısımda ise hürmet ve itaat olmalıdır. İşte şimdi birinci kelime havası zulme ahlaksızlığa , merhametsizliğe sevk etmiştir. İkinci kelime ise avamı kine, hasede sevkeder.

Şimdi bu konuya günümüzle bağdaştıracak olursak; İnsanlar faiz yemeye devam ettikleri sürece zenginler daha fazla zenginleşecekler, fakirler ise eğer zenginler tarafından kendilerine zekat ulaşmaz ise dahada fakirleşeceklerdir. Zengin servetine servet katma çabası içerisindeyken fakir onu ilgilendirmeyecektir ve ona karşı bir acıma duygusu söz konusu olmayacaktır. Fakir ise zenginden zekatını temin edemediği için zengine karşı kin ve hased duyacaktır.Allah en başından bunu bildiği için fakir ve zengin arasında bu uçurumun oluşmaması için faizi yasaklamış zekatı ise emretmiştir. Aslında buradan yola çıkıldığında faizin bir Kur’an delili  olduğuda ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in beyânına göre fâiz, insanı helâke sürükleyen yedi günahtan biridir.Fâiz yiyene, yedirene, bunlar arasındaki sözleşmeyi yazana ve şâhitlik yapana Allah Teâlâ lânet eder. Fâizle elde edilen mal da, nihâyetinde azalıp yok olmaya mahkûmdur. Fâiz alanların âhiretteki acıklı hâlleri Peygamber Efendimiz’e gösterilmiş, onların kan kırmızı bir nehirde taş yiyerek yüzdükleri ifâde edilmiştir. (4)

Bir Müslüman için Yüce Kitabımızda faiz illetinin apaçık olarak yasaklanmış olması ondan vazgeçebilmemiz için yeterli bir nedendir. Ancak sosyal ve toplumsal olarak etkilerinin ne kadar ciddi sonuçlar verdiği bugün küresel dünya ekonomisinde gözükmektedir. Faiz yüzünden yıllarca emek hırsızlıkları oluşmakta alın terleri dengesiz paylaşılmaktadır.

Rabbim cümlemizi faiz belasından uzak duran kullarından eylesin. Amin

Selam ve dua ile..


(1) Kur’anı Kerim | Rum, 30/39 Ayet Meali

(2) Kur’anı Kerim | Bakara 2/278-279 Ayet Meali

(3) Risale-i Nur |25. Söz

(4) Hadis-i Şerif | Buhârî, Tâbir, 48

Paylaş

İlk yorumu neden sen yapmıyorsun?