Kimilerinin geriye dönüp bakınca ah ah diyecek kadar özlemini çektiği, kimilerinin ise kıymetini bilemediği için sağa sola savurup israf ettiği, Hem hepimizin şiddetli bir şekilde arzu ettiği ve bitmesini hiç ama hiç istemediği tatlı, hoş ve kuvvetli bir nimettir gençlik.

Kimi zaman kendi kendimizi vurup hayatımızda kapanması çok güç yaralar açtığımız bi silahtır gençlik. Kimi zaman bizi iyi yada kötü hedeflere ulaştırabilen bir güçtür. Kimi zaman ise yaşadığımız mutluluklarının acısının sonradan çıkacağı zehirli baldır gençlik!

His ve heveslerin zirve yaptığı aklın ise gerilerde kaldığı bu dönemde. Bazen çok korkunç hatalar yapabiliyor insan, pişmanlık duyacağı yanlışlar yapabiliyor! Bazen de kıymetsiz şeyler uğruna çok komik durumlara düşebiliyor, nasıl yapmışım ben bunu böyle diyerek hüzünlü bir tebessüm ettiği anıları olabiliyor insanın. İşte o zaman anlıyorsun ki; Gençken sen sen değilsin:))

Öyle yada böyle büyük çoğunlukla eyvallahlar işitiyoruz gençliğin suistimalinden. O zaman aklımıza şu soru geliyor herşeyi hikmetle yaratan Allah bu gençlik nimetini nasıl tüketeceğimizi bizlere söylemez mi? Elbette söyler! Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata -istikamet dairesinde- sarfetse, onunla ebedî, bâkî bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar. Yani kısacık gençliğini benim yolumda sarfet ki sana sonsuz bir gençlik vereyim diyor cömertlerin en cömerdi.

Mesela, dünyanın en zengin adamlarından birinin yanına gidelim, bütün hayatını, bütün sağlığını para için harcayan ancak onları tekrar kazanabilmek için paranın 5 kuruş kıymeti olmadığını anlayan ve pişmanlıklar içinde boğulan o insanlara bir gençlik vaadedelim. Acaba o ihtiyarlar tekrar genç olabilmek için bütün mallarını mülklerini bu uğurda feda etmezler miydi? Al evladım bütün malım mülküm senin olsun yeterki ben tekrar genç olayım demezler miydi?

İşte bu yüzdendir otobüste, metroda, vapurda veyahut parklarda yanına oturduğumuz ihtiyarların pişmanlık bakışlarlarıyla süzülen sözlerle “Aman evladım gençliğin kıymetini bilin” diyerek nasihat etmeleri…

Evet gençlik, uğrunda birçok şeyin feda edilebildiği bir nimettir. Ama biz onu böyle görmediğimiz için kıymetini bilemediğimiz için hep zarar edenlerden oluyoruz. Hem mesela; Çok ünlü bir insanın, senin için çok kıymetli olan bi sanatçı bir futbolcu yada film yıldızının sana kendi elleriyle yemek yaptığını ve seni buyur ettiğini düşün. Ayakta durmuş seni izliyor. Biliyorum bu sahne karşısında mutluluktan havalarda uçuşuyorsun. Çünkü sende dahil binlerce, milyonlarca insanın sadece fotoğraf çekilebilmek için kendini parçaladığı ve büyük çoğunluğun bunu başaramadığı bir insan, sırf senin için kendi elleriyle yemek yapıyor, sana ikramlarda bulunuyor.. Şimdi soruyorum acaba önümüzde bulunan o nimete heyecandan dokunabilir miyiz? Yesek bile normalde uymadığımız ve bilmediğimiz bütün görgü kurallarını en nazik bir biçimde uygulamaz mıyız? Ve yediğimiz her lokmada defalarca kez teşekkür etmez miyiz?

Ölümlü, aciz bir insanın dahi bizim için hazırladığı bir yemek bizi böyle heyecanlandırırken. Alemlerin Rabbi olan Allah bize en güzel nimetlerden biri olan gençlik nimetini hazırlayıp önümüze sermiş ve acaba kulum bu nimeti nasıl tüketecek diyerek bizi izliyor. Peki ya biz, bu gençliği neden nankörcesine böyle şükürsüz tüketiyoruz niçin böyle görgüsüz yiyip yutuyoruz?? Bu gençliği istikamet dairesinde harcarsak ahirette onunla ebedi, parlak bir gençlik kazanacağımızı başta Kuran olmak üzere bütün semavi kitaplar haber verip müjde ediyorlar. Demek gençliği iffetle istikamet dairesinde sarfetmek gerektir…

Hem ehli dünyanın liderleri sizlere “Gençlik bir defa yaşanır, özgürce yaşa!” diyecektir. Ancak ehli imanın lideri olan, insanlığın en üstünü olan Hz Muhammed (sav) diyor ki : “En hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışandır”. O halde sizlerde onlara deyin ki : “Gençlik bir defa yaşanır, Müslünca yaşa!”