Amr b. As; Hz. Ömer döneminde Mısır valisi ve komutanıydı. Askerler o zamanlar genelde ilkbaharda çayırlara çıkarlardı, atlılar arasında yarışlar yapılırdı. Bir gün valinin oğlu Muhammed’le, Mısır yerlilerinden bir genç atlarını yarıştırmak istediler.
Koşu başladı. Sonunda Kıpti, vali Amr’ın oğlunu geçti. Muhammed yenilmeyi içine sindiremedi. Herkesin gözü önünde yenilmişti. Kamçıyla Kıpti’ye vurmaya başladı. Bir yandan da burnundan soluyarak şöyle diyordu : “Ben soylu bir anne ile soylu bir babanın oğluyum”

Bu sözleri ile o “Bir Mısırlı, bir Kureyşli soyluyu yarışta nasıl geçebilir?” demek istiyordu.
Mısırlı asker, vali ve ordu komutanının oğluna o anda karşılık vermese de çok üzülmüştü ve en sonunda halife Ömer’e gidip davacı olmaya karar verdi. Başkent Medine’ye geldi ve Hz. Ömer’i bulup huzuruna çıkıp şöyle söyledi: “Ey Emirel Müminin, ben zulümden kaçıp sana sığınan bir kimseyim.”
Ve Hz. Ömer de ona şöyle söyledi: “Evet yanlış gelmedin, seni zulümden korumaya gücü yeten bir kişiye sığındın.” ve Kıpti konuşmasına devam edip “Ben Amr b. As’ın oğlunu at yarışında geçtiğim ve bu onu içine sindiremediği için bana sinirlendi ve ‘Ben soylu bir ailedenim.’ diyerek beni kırbaçlamaya başladı.” dedi.
Halife Ömer Mısır’a mektup yollatıp Amr b. As ve oğlunun hemen Medine’ye gelmesini emretti. Bu olayın gerçek olduğu ve aynen bu şekil yaşandığı anlaşıldıktan sonra Hz. Ömer Kıpti’yi çağırıp elindeki kırbacı uzattı ve şöyle dedi “Al kırbacı, sen de ona vur.” Mısırlı, Amr b. As’ın oğluna vurmaya başladı. Muhammed, Mısırlı’yı döverken aşağıladı için Mısırlı kırbaç vururken Hz. Ömer şöyle dedi: “Vur gözünü sevdiğim vur, alçak soylu annenin ve alçak soylu babanın oğluna vur!” Hz Ömer, Amr b. As’ın oğluna iyi bir ders verdikten sonra Mısırlı Kıpti’ye kendi valisi olan Amr b. As’ın kel kafasına da vurmasını söyledi. Mısırlı ise “Bana vuran oğluydu, ben öcümü aldım.” dedi. Bu kez Hz. Ömer, valisine dönüp “İnsanlar; analarından hür doğdukları halde onları köleleştiriyor musunuz?” dedi.
Sonra da Mısırlı’ya dönüp “Haydi yolun açık olsun, seni rahatsız ederlerse bana yaz.” dedi.

 
Evet, Hz. Ömer dersini Hz. Muhammed (sav)’ den okumuştu. Efendimiz’e (sav) Mekke’de hırsızlık yapan soylu bir kadına ceza vermemesi için ricada bulunanlara “Muhammed’in zatı kudreti elinde olan Allah’a yemin ediyorum ki eğer Muhammed’in kızı Fatma da çalsaydı onun da elini keserdim.” demişti.
Efendimiz (sav) bir defasında da şöyle buyurdu:

“Mutlaka sizden önceki toplumları yok eden şudur: Onlar içlerinde şerefli konumu yüksek biri hırsızlık yapınca ona ceza vermezlerdi. Fakat içlerinden güçsüz biri hırsızlık yapınca hemen cezalandırılırdı. TOPLUMLARI ANCAK BU ZİHNİYET HELAK EDER.” diyerek 1400 yıl önceden feodalizme gidecek kapıyı kapıyordu. Allah’a emanet olun.