Kur’an-ı Kerim’deki 4 evlilik izninin hikmeti ve insanlığa faydaları nedir? Çok evlilik iznini 3 bölümde inceleyeceğiz:

1- Ayetin ilk olarak geliş sebebi nedir?

İlk olarak ayet Cahiliye devrindeki erkeklerin sınırsız evlenebilme durumuna sınır getirmiştir. Cahiliye döneminde çok evlilik yapmak gayet normal karşılanırdı. Yani ayet o dönemin erkeklerine bir serbestiyet değil sınırlama getirmiştir.

2- Ayetin uygulanabilirliği nasıldır?

Ayeti uygulayıp ikinci bir hanımla evlenmek hiç de sanıldığı kadar kolay değildir.
Birinci şart: Eşler arasında tam adaleti sağlamak, aksi takdirde haram işlemiş ve kul hakkına tecavüz etmiş olur.

Ek olarak: Hz Ali’nin 2. eş ile evlenmesini eşi istememiştir bunun üzerine Peygamberimiz Hz. Ali’nin 2. evliliğine müsaade etmemiştir ve tek eşlilik sürdürülmüştür.

Ayrıca ayet emir veya tavsiye değil sınırlama halidir.

3- Ayetin topluma ve insanlığa faydası nedir? Biyolojik açıdan incelenmesi.

Medeniyet birden fazla eşliliği kabul etmiyor. Kur’an’ın o hükmünü insanlığa faydasız ve hikmetsiz görüyor. Gelin Kur’an’ın bu hükmünü biyolojik ve toplumsal açıdan inceleyelim:
Evliliğin asıl amacı medeniyet tarafından şehvani gibi algılanır fakat tüm hayvanatın ve bitkilerin şahitliğiyle izdivacın asıl hikmeti üremektir, nesli devam ettirmektir. Şehvet lezzeti ise o vazifeyi gördürmek için verilen küçük bir ücrettir.
Madem evliliğin hem hikmeti, hem hakikati neslin devamı içindir. O hâlde 1 senede yalnız bir defa gebe kalabilen ve 1 ayın ancak yarısında üremeye müsait olan ve 50 yaşından sonra menopoz ile üremeden düşen bir kadın, ta yüz seneye kadar üremeye uygun bir erkeğe kafi gelmediğinden biyolojik açıdan çok evliliğe gerek duyulur. Kur’an bu hükmüyle toplumsal olarak da genelevlerin ve aldatılmaların önünü kapatmıştır. Ve son olarak Bediüzzaman bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“…. ekserî (kadınların üremeye uygun olmadığı) vakitte tâ yüz seneye kadar kabil-i telkîh (üremeye uygun) bir erkeğe kâfi gelmediğinden, medeniyet pek çok fahişehaneleri kabul etmeye mecburdur.”(1)


(1) Risale-i  Nur Külliyatı | Sözler | Yirmibeşinci Söz | 1.Şule | 3.Şua | 2.Cilve