Hz. Âdem (as)’den Peygamberimize (asm) gelinceye kadar, bütün peygamberler hak dini anlatmıştır. Yani Allah katında din birdir. Dinin temeli olan îman esasları hep aynı kalmıştır. Fakat ibadet ve dünyaya ait işlerde Hz. Âdem’den Peygamberimize kadar her devrin icaplarına, insanların ihtiyaçlarına göre bazı hükümler değişerek gelmiştir. Cenab-ı Hak her devrin insanının yaşayışını ve menfaatini gözeterek her ümmete ayrı bir uygulayış göndermiştir.

 

Soru 2: Neden en başından beri bir din gelip hep o devam etmedi?

 

“Evet nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder(üretilir); öyle de asırlara göre şeriatlar(Allah’ın hükümleri) değişir, milletlerin istidadına (kabiliyetlerine) göre ahkam tahavvül eder (hükümler gelir).”(1)

 

İlkokul öğrencisine üniversite düzeyinde bir eğitim uygulanamaz, öğrencinin düzeyine göre eğitim verilir aynen öyle de: Eski çağ insanlarıyla şimdiki insanlar arasında bariz farklılıklar vardır, hem eski çağda iletişim olmadığından topluluklar arasında da maddi manevi uçurumlar bulunurdu. Bu da tek bir uygulamanın tamamı için uygun olmadığının delilidir. Hatta bir kıtada, aynı asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar da bulunurmuş.

 

Son peygamberin gelmesiyle, insanlar maddi manevi gelişim gösterip, bir tek ders alacak, bir tek öğretmeni dinleyecek, bir tek uygulama ile amel edecek vaziyete geldiğinden, ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır. Peygamberimizden bu zamana 14 asır geçmiştir, kainatın ömrüne göre bu çok kısa bir zamandır bu sebeple yeni bir şeriata ihtiyaç yoktur. Fakat, tamamen bir seviyeye gelmediğinden, bir tek hayat tarzı olmadığından mezhepler oluşmuştur. (Mezhep konusu ile ilgili videomuzun linki aşağıdadır.)

 

Sonuç olarak: İlk insandan günümüze kadar Allah’ın bize gönderdiği din birdir. Fakat yaşam koşullarına göre zamanla uygulanış biçimleri ve Peygamberler değişmiştir.

 

Soru 3: Eski dinler neden hâlâ var? (Hristiyanlık, Yahudilik vs.)

 

Bir önceki peygamber kendinden sonrakini ve son peygamberi haber vermiştir. Yani günümüzde onların hükmü yok. Hem hakikaten İncil’i, Tevrat’ı okuyanlar peygamberimize işaretler bulacaklardır. (Tam 114 adet işaret var.)

 

Yahudi ve Hristiyanların Cevap Veremediği Sohbet:

(https://www.youtube.com/watch?v=Yg_RZTG-IRs)

 

Soru 4: Mezhepler Neden Var?

Aşağıdaki linke tıklayarak videomuzu izleyebilirsiniz.

(https://www.youtube.com/watch?v=7AQKZx-57fg)

 

(1) Risale-i Nur / Sözler / 27. Söz’ün Hatimesi