Bismillahirrahmanirrahim

Neden Çok Eşliydi

Bu soru kimler tarafından hangi amaçla soruluyor?

1400 yıl öncesinde Peygamber’imizin (Asm) mucizelerini gözle görüp inkar edemedikleri için ve para, şan, şöhret, kıskançlık ve benlik hırslarından “O sihirbazdır” ”O Yalancıdır” gibi iftiralar atmışlardır. Şimdi ise aklî peygamberlik delillerini ve Kur’an-ı Kerim’in bilimsel mucizelerini çürütemeyen yabancı düşünceler Müslümanlara bu tarz fitneler atıp dinden soğutmaya çalışıyorlar. Allah’ın izni ile bunu hiç bir zaman başaramayacaklar, çünkü elimizdeki hakikatler çürütülemez niteliğindedir.

Evlilikleri Şehvani miydi?

En ağır iftira “şehvet sebebiyle çok evlilik yapmış” Haşa!. Peygamberimiz (Asm) dost ve düşmanın ittifakıyla, bulunduğu toplumun en ahlaklı ve iffetli genciydi ve O’na her konuda güvenilirdi, bir olayda ” El-emin o! Muhammed o! Onun aramızda vereceği hükme razıyız!”(1) bu şekilde hitap edilmiştir. El emin unvanını almasında ise 25 yaşına kadar iffetini korumasının çok büyük payı vardır. Şimdi evliliklerinin şehvani olmadığını ispatlayalım;
Ülkemizde batıya göre doğuda yaşayan erkeklerde hanımlarda daha olgundur ve sıcaklık farkı sebebiyle daha erken ergenliğe girerler. bunu birde Arabistan Yarımadası için düşünelim ki şehvet erken yaşta artar ve erken yaşta düşer, tıbbi araştırmalara göre en yoğun olduğu zaman ise 15 yaşından 40 yaşına kadardır. Şimdi Peygamberimizin(sav) evliliklerini inceleyelim;
İlk evliliğini 25 yaşındayken; iki kez evlenip boşanmış 40 yaşında dul bir hanımla yaptı, bu evlilik 25 yıl sürdü ve o hanım vefat ettikten sonra da yasını tutarak 3 sene kimseyle evlenmedi, 25 yaşına kadar iffetle bekledikten sonra evlenip 50 yaşına kadar tek bir kadınla hayatını devam ettirmiş ve onun vefatından sonra da 3 sene yasını tutmuş bir kimseden şehvani bir evlilik beklenir mi? İnsaf! Hatta 40’lı yaşlarda şöyle bir teklif geldi;
“Sana, içimizde en zengin adam olacak şekilde mal verelim, istediğin “kadınla” evlendirelim! Yeter ki sen, ilahlarımızı inkardan vazgeç!” (2) O ise bu tarz tekliflerin hepsini reddetti;
“Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem!” (3) dedi. Bu tarz bir cevabın ardından şehvetle alakalı bir tereddüt dahi söz konusu olamaz.

Hz. Muhammed (sav)’in Eşleri ve Evlilik Hikmetleri?

Bir sonraki evliliği ise 55 yaşındaki dul ve kimsesiz olan 2. Eşi Sevde validemizdir 1 sene evliliğinden sonra bir kaç sene içinde 10 evlilik daha yapıyor ve “çok evlilik” kavramı tâ 54 yaşındayken ilk kez gerçekleşiyor.

3. Eşi Hz. Aişe validemiz ile Evliliği ve Hikmeti?

Evliliği;
Öncelikle yaşı ile ilgili rivayetleri inceleyelim; Aişe validemiz bazı rivayetlerde 9 yaşlarında evlendiği gözüküyor bazısında ise 18 yaşlarında evlendiğine dair rivayetler var. Bu konu da ablası Esma’nın vefat yaşı ve Kıyamet suresinin iniş tarihiyle hesaplandığında evlilik yaşı 18 olduğu görülüyor (4). Peki neden 9 yaş rivayetleri var? O durum da şöyle; Araplarda bekar olan hanımlar adet gördüğü yaşları ile bilinirdi.(5). Yani; “Bu bekar kız 9 yıldır adet görüyor” gibi bu da 18 yaş rivayetlerini doğruluyor ve sıcak ülkelerde erken olgunluk görüldüğü için Türkiye koşullarına göre ortalama 24-25 yaşlarında ki bir bayana denk geliyor bunun en güzel örneği doğulu bir bayanın batılı bir bayandan çok daha olgun olmasıdır. En önemlisi de en ufak bir hatayı bekleyen müşrikler bu duruma hiç iftira atmıyor yada itiraz etmiyor çünkü o yaş evlilik için anormal bir durum değil. Hem Hz. Aişe validemiz peygamber efendimizi çok severdi ve Hz. Aişe’nin farklı zamanlarda beni ne kadar seviyorsun diye sorup kördüğüm gibi cevabını almıştır.(6) Buda birbirlerini severek evlendiklerini kanıtlar niteliktedir.

(Esma 100 yaşındayken, hicretin 73. Yılında vefat etmiştir. Hicret vaktinde 27 yaşındaydı. Hz. Ayşe ablasından 10 yaş küçük olduğuna göre, onun da hicretten sonra 17-18 yaşında olması icap eder.” Evlilik ise Hicretten 7 ay sonra gerçekleşmiştir.)

Hikmeti;
Ayrıca Peygamberimiz(sav) 54 yaşına geldiğinde ev halinin artık genç bir beyin tarafından en ince ayrıntısına kadar kayıt altına alınması gerekiyordu çünkü o bir peygamberdi ve Ali İmran suresi 31. ayette ona uyulması gerektiği söyleniyordu. Onun ne yaşadığını bilmeden ona nasıl ittiba edebilirdik? Evet bu noktada ise hem kendi rızası ile en uygun kişi babası sıddık ünvanını almış olan ve zekasına tüm mekkenin hayran olduğu Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe’dir. Aişe validemiz 2100 den fazla hadisle en çok hadis rivayet eden 4. sahabedir. Ayrıca 9 yıl evli kalan Aişe validemiz Peygamberimizin(sav)’in vefatından sonra 48 yıl daha yaşamış ve dine muazzam hizmetleri olmuştur.

Diğer Evlilikler ve Hikmetleri;

4. Eşi Hafsa validemiz Hz. Ömer’in kızıdır eşi şehit düştükten sonra kızının yalnız kalmasına üzülüp Hz. Osman ve Hz. Ebubekir’e himaye etmesi, evlenmesi için teklif etmiş onlar kabul etmeyince peygamberimiz (asv) himaye altına almış ve evlenmiştir. 5. Eşi Zeynep validemiz 60 yaşında ve kimsesizdir. 6. Eşi Ümmü Seleme validemiz 65 yaşında ve 4 çocukludur. 7. Eşi Ümmü Habibe validemiz 55 yaşındadır ve evliliğin ardından Ebu Sufyan kızı himaye altına girdiği için müslümanlara işkenceleri hafifletiyor. Artık peygamberimiz(sav) 60 yaş dolaylarında ve 8. Evliliği Cuveyriye validemiz dul bir hanımdır Mustakil Kabilesinin Reisinin kızıdır evlilik sonucunda 700 esir salıverilir. 9. Eşi Safiye validemiz, duldur ve Nadir Oğullarındandır ve sonraki 10. Eşi Mariyet-ül Kıbtiyye ve 11. Eşi Meymune validelerimizde dul orta yaşlıdır, evliliklerde siyasidir ve kan dökülmeleri ve savaşlar engellenmiştir, 12. Eşi Zeynep validemiz ise dul ve 50 yaşındadır ve bu evlilik Allah’ın emridir, ayettir. Ayrıca evliliklerin tamamı eşlerin evliliği kabul etmesi üzerine gerçekleşmiştir. Gerek validelerimizin yaşları ve 11’inin dul olması olsun gerek peygamberimizin yaşı olsun şehvaniyetin zerresi görülmüyor.

Çok Eşliliğin Önemli Bir Hikmeti Daha Var;

Peygamber Efendimiz (sav)’in sözleri, sokak vaziyetleri, ev halleri, farklı olaylara tavrı ve diğer tüm hareketleri dinin kaynağıdır, hükümleridir. (“O arzularına göre konuşmaz.” Necm-3) (“Beni seven habibime uysun” Al-i imran-31) Erkek Sahabeler hayatının büyük kısmını kayıt altına alıyor fakat özel dairesindeki halleri yani aile yapısının kaydı da gerekliydi. Bu tarz kayıtlar ve ilim tahsili için iki okul kurulmuştu birisi “Ashab-ı Suffe Okulu” evlenmeyen ekeklerden oluşuyor ve sırf ilim tahsil edip hadis rivayet ediyorlar diğeri ise Peygamberimizin (asv) eşlerinden oluşan “Ezvac-ı Tahirat Okulu” eşlerinden oluşmasının sebebi ise aradan “Namahrem Perdesini” kaldırıp aile hukukunu, kadınların değişik hallerini, ayrıntılarını ve dinin esaslarını doğru şekilde aktarmaktır. Bu duruma Aişe validemizin 2100 hadis rivayet etmesini örnek gösterebiliriz.

Farkettiyseniz eşlerden genç, orta yaşlı ve yaşlı olanlar, sonra genç kız olan, dul ve çocuksuz olan, dul ve çocuklu olanlar ayrıca çeşitli kabilelerden, farklı ülkelerden olanlar var, en önemliside ilimî ve ahlaki konularda çok ileri düzey de olanlar var. Tamamı bir çok yönüyle birbirinden farklı bu durumun hikmeti ise her çeşit erkeğin her konuyu rahatça peygamberimizle görüşebiliyor olup, bayanlarda namahrem durumlar ve farklı evlilik yaşantısı olduğu için ve soramamalarıdır. Bu noktada ki ihtiyaç ise o validelerimizle gideriliyor.

Dinin hükümleri ve özel halleri yani; ”Esrar ve ahkâm-ı dinin hemen yarısı, belki onlardan (Eşlerinden) geliyor. Demek bu azîm vazifeye, birçok ve meşrepçe muhtelif ezvâc-ı tâhirat lâzımdır.” (7)

Çok evli olmasının hikmetide burda ortaya çıkıyor ayrıca peygamberimiz dinin yarısı olarak hanımlarını gösterdiği hadislerde vardır. Son olarak 9 yıl evli kalan Aişe validemiz Peygamberimizin(sav)’in vefatından sonra 48 yıl daha yaşamış ve dine muazzam hizmetleri olmuştur ayrıca Ezvac-ı Tahirat okuluda gelişerek devam etmiştir.


(1) İbn Hişam, Sîre, c. 1, s. 209 / İbn Sa’d, Tabakat, c. 1.

(2) İbn Hişam, a.g.e., c. 1, s. 368.

(3) Siretu İbn Hişam, 1/266.

(4)http://www.sorularlaislamiyet.com/article/2393/hz-ayse-ra-validemiz-peygamberimizle-evlendiginde-kac-yasindaydi.html.

(5) Musa Carullah, Hatun, 81, Kitabiyat Yay. Trc. Mehmet Görmez.

(6) Ebu Naim el-İsbahani, Hilyetü’l Evliya, II, 44; İbn Hacer el-Askalani, Lisanü’l Mizan, I, 242.

(7) Risale-i Nur/ Mektubat/ 7.Mektup