Bazı sözler vardır ki ağırlığını yürek taşıyamaz, beden taşıyamaz hatta öyle sözler vardır ki kâinata ağır gelir. Çünkü o söz âlemlerin Rabbi’nin azametli sözüdür…

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) için Rabbimizin söylediği kudsi hadis de ağırlığıyla arşı titretti âdeta:
“Sen olmasaydın, ey Habîbim, felekleri (kâinatı) yaratmazdım.”

Bir zamanlar aklıma takılan bu kudsi hadisi birçok âlim kabul etmiş ve eserlerinde yer vermiştir. (1) İnsan bir şeyin hikmetini bilmeyince zihni bir merak döngüsü içinde kalıyor, ben de bu kudsi hadis için böyle bir merakta kalmıştım.

Ardından karşıma 11. Sözde geçen şu ifadeler çıktı ve bunu okuyunca aklımda hiçbir soru işareti kalmadı. Şöyle ki: “O bulunmazsa, bütün maksadlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitab, muallimsiz olsa; manasız bir kâğıttan ibaret kalır.”(2)

Bu bölümde Bedîüzzaman bir temsil ile birkaç meseleyi izah ediyor, bu cümleler de Elhamdülillah bana yol gösteren bölüm oldu.😊

Gelin, meseleyi bir örnekle izah edelim: Dünyaca meşhur ve mucizevi bir sanatçı düşünelim. Bu sanatçının akıl almaz inceliklerde insanları hayretler içerisinde bırakan eserleri var; resim, şiir, edebiyat, matematik, fizik gibi binlerce ilme tam hâkim ve dünyanın her yerinde sergi alanları mevcut. Bu sanatçının her bir sergisinde ayrı ayrı bulunup onun eserlerinin inceliklerini anlatan ve sanatçıyı her yönüyle temsil edebilen; hem dürüst, hem akıllı, hem anladığını layığıyla anlatabilen, giyimiyle, kuşamıyla, üslubuyla, saygısıyla dört dörtlük rehberleri bulunuyor.

Bir vakit bu sanatçı Türkiye’nin Antalya şehrinde bir sergi açmak ister yalnız sergiyi layığıyla anlayıp, anlatabilecek ve o mucizevi sanatçıyı her yönüyle temsil edebilecek kalitede bir rehber bulunmaz ise; sanatçı sergisini açıp nihayetsiz inceliklerle tasarlanmış sanat eserlerinin kıymetini basit bir tablo kartonu değerine düşürmez çünkü rehber bulunmadığı vakit eserler hakkıyla anlaşılmaz, anlaşılmayan bir tablo ise yalnız basit bir karton fiyatına düşer, hiç değeri kalmaz, hikmetli bir sanatçı ise o sergiyi açmaz. Demek ki rehberin vücudu serginin açılmasına sebeptir.

Temsildeki rehber Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem), sergi alanı ise kâinattır. Eğer Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) gibi Cenab-ı Hakk’ı yeryüzünde hâliyle, tavrıyla, ilmiyle, ahlakıyla ve her yönüyle en iyi şekilde temsil edebilecek, nihayetsiz esma tecellilerini anlayıp anlatabilecek, bir rehber bulunmasaydı; Cenab-ı Allah bu kâinatı yaratmazdı denilebilir. Çünkü Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) olmasaydı kâinat anlaşılmaz bir hâl alırdı. Anlaşılmaz bir eser ise materyalistlerin yani küffarın gördüğü gibi yalnız maddeden ibaret kalırdı. Anlaşılmayan bir kâinatı yaratmak ise hikmetsiz olurdu, Allah Hâkim’dir hikmetsiz iş yapmaz. Bu sebeple Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in varlığı kâinatın yaratılmasına sebeptir.

O hãlde denilebilir ki:  “Sen olmasaydın, ey Habîbim, kâinatı yaratmazdım.” hadis-i kudsîsi haktır.

Rabbim bizleri kâinatın yaratılış sebebi olan Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)‘e layık ümmet eylesin…

Selam ve dua ile…

Kaynakça

(1) Bu hadis-i kudsînin kaynakları: Bu hadis-i kudsî, Suyutînin El-Leâlil-Masnûa; Aliyyü-Kârînin El-Esrârul-Merfûa ve diğer bir eseri olan Şerhüş-Şifâ; Şevkânînin El-Fevâidül-Mecmûa; Hâfız Aclunînin Keşfül-Hafâ; Muhammed Said Zalûlün Tahkîk; İmam-ı Nevevînin El-Ezkâr adlı eserlerinde kayıtlıdır.

Diğer yandan Mevlânâ Câmî, Ahmed-i Cezerî, Mevlânâ Hâlid, İmam-ı Rabbânî, Bedîüzzaman Said Nursî gibi nice İslâm âlimleri bu hadis-i kudsîyi eserlerine almışlar.

(2) Risale-i Nur Külliyatından / Sözler Kitabı / 11. Söz