Esselâmun Aleyküm kardeşlerim.??
Malumunuz, Ramazan gibi mübarek bir aydayız.☺ İçimiz kıpır kıpır… Yani hiç değilse benimki öyle. Ayrı bir manevî hava var. “Hadi ateist bunu da açıkla!” diyen içimdeki sesi susturmaya çalışsam da gerçekten hayret edilesi bir manevîyat var bu Ramazan.

Biliyorsunuz ki Ramazan’da sevap pointler havada uçuşuyor… Resmen FIRSAT PAKETİ gibi… ? Kur’an’ın bir harfine bin sevap yazılıyor, kime göre de belki daha fazla…
İnsan ister istemez bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Diğer aylara nispeten daha fazla ibadetle meşgul oluyor. -ki Efendimiz (sav) de bu ayı her günüyle değerlendiriyordu. Ve işte o değerlendirmesinin bir tanesi de itikaftı. Ramazan’ın son 10 günü camiiye çekilir Rabbi ile baş başa kalırdı. Efendimiz’in bu hareketinin altında mutlaka bir hikmet aramalıyız. O yüzden gelin itikafı inceleyelim. Nasıl bir ibadet olduğuna bakalım.

Öncelikle, itikaf: Bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme gibi anlamlara gelmektedir.
Fıkhî terimi ise akıl bâliğ veya temyiz kudretine sahip bir Müslüman’ın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması demektir.

Tamam ama bunu yapmamızdaki amaç ne olabilir?
Bakalım neymiş…

İhlasla yapıldığında asıl amacına ulaşılan itikaf güzel bir ibadettir. Bununla Allah (c.c)’a yönelmek, boş vakitleri ibadete ayırmak, ibadet için kendini dış dünyadan tecrit etmek, Mevlamızın kapısından affedilinceye kadar ayrılmamak kastedilir.

İtikaf ibadeti Kur’an ve sünnetle sabittir.
Bakara 187. ayette “…Camilerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın…” buyrulmaktadır. Ve ayrıca Bakara 125. ayette daha önceki ümmetlerin de bu ibadeti yaptığı söylenilmektedir.

Efendimiz(sav)’in Ramazan içinde ve son 10 gününde itikaf ibadetini yaptığını hadis-i şeriflerle görmemiz mümkündür.
Mesela Hz. Âîşe’nin şöyle dediği nakledilmiştir: “Resulullah (s.a.s) Ramazan’ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber’in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir.”

Kardeşlerim buradan da anlayacağımız gibi itikaf gerçekten mühim bir ibadet. Yoksa Efendimiz bu kadar önem vermezdi.

Peki itikaf sünnet mi, vacip mi? Yapmamız gerekli mi? Gelin fıkhî hükümlerini inceleyelim.

İtikaf hüküm cihetiyle 3’e ayrılır.

1) Vacip İtikaf ✔
2) Sünnet İtikaf ✔
3) Müstehab İtikaf ✔

? Vacip İtikaf: Adak olan itikaf vaciptir. Bu en az 1 gün olur ve gündüz oruçla geçirilir.


? Sünnet itikaf: Ramazan’ın son 10 gününde itikafa girmek sünnettir. Hadis-i şerifi yukarıda paylaşmıştık. Bir yerleşim merkezinde bulunan Müslümanlar’ın birisi bu sünneti yerine getirirse diğerlerinin üstünden bu görev düşer. Yani her yerleşim yeri için itikaf sünnet-i kifaye hükmündedir.


? Müstehab İtikaf: Vacip ve sünnet olan itikâfların dışında itikâfa girmek müstehabdır. Bunun belirli bir vakti yoktur. Hatta mescide giren kimse çıkıncaya kadar itikâfa niyet ederse orada kaldığı sürece itikâfta sayılır. Bu itikâfta oruç şart değildir. Bazı müctehidlerin itikâf süresinin bir saat bile olabileceği görüşleri yer almaktadır.

Peki nasıl yapılır bu ibadet? Ve bu ibadeti bozan durumlar var mı? Mahiyeti nedir?

İtikaf yapabilmek için 4 şart vardır canım kardeşim.

1) Niyet. Niyetsiz itikaf makbul değildir. ❌

2) Mescid. Erkeğin itikafı cemaatle beş vakit namaz kılınan mescidde olmalıdır.

? Not=Mesciddeki itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde itikâfta bulunabilir.
(ez-Zebîdî, Tecrîd-i”Sarîh)

3) Oruç. Yukarıda bahsedildiği gibi vacip olan itikafta oruç şarttır, sünnet olan itikaf ise zaten Ramazan’da yapılır.

4) Temizlik. Kadınlar (hayız ve nifastan) temiz olmaları şarttır. Cünüplük oruca mani olmadığı gibi itikafı da bozmamaktadır.

Aman Dikkat ?⚠
➡ İtikaf için bluğ çağına girmiş olmak gerekir gibi bir koşul yoktur.
➡ Kadınlar itikafa girerken ise eşlerinden izin almaları elzemdir.

İTİKAF SIRASINDA:
? Kötü ve çirkin söz söylememek,
? Ramazan’ın son on gününü ve cemaatı kalabalık olan mescidi tercih etmek,
? İtikâf günlerinde Kur’an, Hadis, Allah’ı zikir ve ibadetle meşgul olmak,
? Temiz elbise giyip güzel kokular sürünmek
İTİKAF-I ADABTIR.

İtikafı bozan durumlar var mıdır peki? Var tabii:

? Kur’an-ı Kerimde, “Mescidlerde itikafa çekildiğinizde kadınlarınıza yaklaşmayın.”

(el-Bakara, 2/187) buyurulur. ❌
? Zaruret dışında mescid dışına çıkmak. ❌
? Bayılmak.❌

Şahsın zaruri durumlar dışında (lavabo gibi) mescitten çıkması doğru değildir. ❌

İtikâfta olan kimsenin yemesi, içmesi, uyuması ve ihtiyacı olan şeyleri satın alması mescidde olur.
(bk. İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr)

Kadir Gecesi’ni yakalayabilmek için aslında bu çok güzel bir uygulama kardeşlerim. Son 10 gününde her günü Kadir Gecesi belleyip Allah’la aranı düzeltmeye çalışıp samimiyetini gözden geçirebilirsin. Böylelikle Efendimiz’in (sav) uyguladığı bu hikmet dolu sünnetten mahrum kalmamış olursun.

Allah Ramazan-ı Şerifi dolu dolu geçirmeyi nasip etsin inşâAllah. ?
Herkes kendi hirasına çekilip iç muhasebe kayıtlarını incelesin. Rabbi’ne karşı ne kadar samimi ölçsün, tartsın. ☺

Dua ile… ?