Recep ayının başını yani bu perşembeyi cumaya bağlayan geceyi yani bugünü (7 Mart Akşamı) Regaib kandili olarak kutlayacağız inşâallah. ☺️ Bu gece hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarını bir araya toplayalım dedik. Sizin de aklınızda soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. 👀

Regaib Kandili ne ifade eder?

Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Allah’ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nuranî lütf u ihsanlara, semavî mevhibelere eriştiği bir gecedir. Recep ayının ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir.4 Kelime olarak regâib,“çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan” mânâlarına gelen Ragibe kelimesinin çoğuludur.

Buna göre Regaip Gecesi denilince: “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” mânâsı anlaşılır. Bu gece Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.

Regaib Kandilini Nasıl İhya Edebiliriz ?

– Mümkünse oruçlu olarak karşılanmalıdır.

– Kazâsı olanın hiç değilse bir günlük kazâ namazı kılması çok iyi olur.

– Kur’an-ı Kerim okunmalı, tövbe, istiğfar edilip tefekkür hâli üzere olmalıdır.

– En azından yatsı ve sabah namazları camide cemaatle kılınmalıdır. Bu bütün geceyi ihya etmiş gibi sevap kazandırır.

– “Lâ ilâhe illallah”, “Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed”, “Estağfirullah”, “Sübhânallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu Ekber”, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” gibi sözleri zikretmek, tekrar etmek çok sevaptır.

Regaib Kandilinin sonradan uydurulduğu dolayısıyla bu gece bir şey yapmanın doğru olmadığını söylüyorlar.

İlk olarak Müslümanların belli gecelerde bir araya gelip dua etmeleri hiçbir ayet ya da hadiste yasaklanmamış, aksine farklı şekillerde teşvik edilmiştir.

Bu gece 3 ayların başlangıcı olması sebebiyle zaten mübarek görülmüştür, bu yönde hadis-i şerifler de mevcutken sadece isminin sonradan verilmiş olması ya da bu gece Müslümanların bir araya gelerek yaptıkları ibadetler, hayırlar neden yanlış olsun? Bu gecelerde Müslümanlar kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla beraber günahlarının affı, duaların kabulü için yakarırlar.

Bir Müslümanın diğer Müslümanlara gıyaben dua etmesinin ne kadar önemli olduğu, hem Kur’an ayetleri hem de Peygamber Efendimizin (asv) hadisleri ile açıkça belirtilmiştir.

Bu konudaki birkaç ayet ve hadis:

“Bunlardan sonra gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla.” (Haşr Sûresi, 59/10)

“Hem kendinin, hem de mü’min erkeklerle mü’min kadınların günahlarının bağışlanmasını dile!” (Muhammed Sûresi, 47/19)

“Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri bağışla!” (İbrâhim Sûresi, 14/41)

“Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.” (Müslim, Zikir 86; Ebû Dâvûd, Vitir 29)

“Bir Müslümanın, yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe, yanında bulunan görevli bir melek ona, ‘Duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin.’ diye dua eder.”(Müslim, Zikir 87, 88; İbni Mâce, Menâsik 5)

Ayrıca bu gece ve bu ay ile alakalı bazı Hadis-i Şeriflere bakalım,

 “Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.” buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)

• Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

• Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

• Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Receb’in 1. gecesi (Regaib Gecesi), Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]

Hadislerde geçen “Ramazan ve Recep Allah’ın ayı, Ramazan ümmetin ayı” şeklindeki ifadeler nasıl anlaşılmalıdır?

Kaynaklarda konuyla ilgili açık bir ifadeye rastlamamakla beraber şunları söyleyebiliriz:

Receb Allah’ın ayıdır. Çünkü cahiliye devrinde de insanlar -dört haram aylardan olduğu için- Receb ayında Allah’ın emirlerine hürmeten savaş yapmıyorlardı, kötülüklerden korunmaya çalışıyorlardı.

Şaban Hz. Peygamber (asm)’in ayıdır. Çünkü Beraat Gecesi’ni barındıran Şaban ayında ilahî takdirin o yıldaki programı içerisinde Hz. Muhammed’in peygamber olacağı da yazılmıştır. Bu açıdan Ramazan’daki risaletin ön mukaddimesi olan Şaban ayı onun ayı sayılır.

Ramazan ayı ise, bir af ve mağfiret ayı olduğundan, ümmetinin kurtuluşu için genel bir af mevsimidir. Bu açıdan bu ayın ümmet için olduğunda şüphe yoktur.


Bu yazı sorularlaislamiyet.com adresindeki yazılardan faydalanarak hazırlanmıştır.

Regaip Kandilimiz
Mübarek Olsun 😊