Bu yazı bütün kadınlara yöneliktir.

EY İMAN EDENLER!

Siz bana deseniz ki İslam’da kadın erkek eşit değil o zaman size bu seslenişle kanıtlarım erkeklerin kadınlardan, kadınların da erkeklerden üstün olmadığını. Çünkü bu seslenişte “EY İMAN EDEN ERKEKLER” diye bir ayrım görebiliyor musunuz?

İslam kadına en temiz hakları vererek, en yüksek ayrıcalıklara nail ederek, iffetle süsleyerek ve daha birçok şekilde mübarek kılarak kadını onurlandırmıştır. O hâlde neden birçok insan ve Müslüman olmayanlar Müslüman kadınlara aşağıdan bakıyor ve onları “baskılanmış” kadınlar olarak etiketlendiriyor?

Ben Müslüman bir kadın olarak, durun size gerçek kadın haklarından bahsedeyim:

Kadınız evet ama köle değiliz bizi köle yapan bir dine mensup değiliz Müslümanlar kadınlara köle gibi davranmaz aksine baştacı yapar.

Kadınız evet ama önce anneyiz sonra kardeşiz sonra çocuğuz bizi ötekileştirmeyiniz.

Kadınız evet siz dışarıda istediğiniz lafı edebilirsiniz ama biz namusumuzu korumaya çalışırız.

Kadınız evet yarımdan ziyade bütünüz.

Kadınız evet ve her şeyden önce bir insanız.

Kadınsan ve beni bu konuma sokan kim diye sorarsan:

Fransa’da, 1746 yılında çok aydın Hristiyan din adamlarından oluşan bir grup toplandı ve ne sonuca vardırlar? Kadınların insan olduğu fakat ruhlarının erkeklerin ruhlarından daha aşağı olduğu sonucuna vardılar.

Maalesef kadınız ve

SÖZDE çok medeniyetle dolu Avrupa’nın beşiğindeki İngiltere’de her yıl 85.000 kadın tecavüze uğruyor.

Maalesef kadın hakları var ve

1980 yılına kadar tecavüz Fransa’da suç bile değildi. Hâlâ yılda hâlâ 75.000 kadın tecavüze uğruyor. Kadınları korumak için kanunları yetersiz kalıyor.

Maalesef kadınız ve haklıyız ve

Batıda kadın hakları çok önemli diye düşünülse de bu gerçeği ne yazık ki hiçbir şey değiştirmiyor. İnsanlar cinsel açlıktan değil boşluktan dolayı kadınları bir araç olarak görüyor.

Kadınız ve son olarak

Peki ya sonra ne oldu diye sorarsanız?

Adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olan bir insanın çok farklı bir sonucu vardı
demişti ki: “Kadınlar sadece erkeklerle eşit değildir aynı zamanda bazen erkeklerden daha üstün olabilirler.” diyerek “Kadınız evet ama” nın altını çizeceğim tüm sözler yok oldu.

 

Şimdi size buraya destanlar kadar uzun şeyler yazabilirdim biz kadınların önemini anlatacak sayısızca madde ve örnek bizim dinimizde mensup.

Kadına değer vermeyenler

Ve bazı değer verdiğini zanneden ülke ve kuruluşlar

ve bazı kadınlar inanıyor ki kadınları onlar özgür bıraktı ama denmesini onlar yasakladı.


Hâlbuki İslam bunu 1400 yıl önce yapmıştı.