Sen Üzülme.. Bana Hediye Bırak Bütün Kederlerini

Bazen insan içinden çıkılmaz sıkıntılara giriftar olur. Hatta öyle bir karmakarışıklık ortasında kalır ki aklını kaybetmekten korkar. Kiminin sıkıntısı ailesiyle, kiminin sıkıntısı haram ilişkileriyle, kimi iş güç derdiyle, kimi okul sınav derdiyle dertlenir, kimi vesveselerinden kurtulamaz, kimi de sevdiklerini kaybetmiştir ve dahası…

Allah’ın sonsuz gücüne, kuvvetine tam güvenmek ve her şeyi görüp, işittiğini tam hissetmek üzüntü ve keder bırakmaz insanda. Senin derdin her ne olursa olsun, senin için bir imtihan sebebidir ve Allah isterse sana dağlar yükünde gelen o sıkıntıyı “ol” demek kolaylığında, senin başından defedebilir, ne kadar zor bir durum olsa da sabır ile şükretmeliyiz.

Bediüzzaman en sıkıntılı zamanlar için diyor ki: “Kardeşim, geçmiş sıkıntılı yüz günün şimdi sürurlu (sevinçli) yüz gün hükmündedir. Onları düşünüp, şekva (şikayet) etme; onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise, madem daha gelmemişler. Rabbin olan Rahmanurrahîm’in rahmetine itimad edip, dövülmeden ağlama, hiçten korkma, ademe (hiçliğe) vücud rengi verme (problem olmadan, olmuş gibi düşünme). Bu saati düşün; sendeki sabır kuvveti bu saate kâfi (yeterli) gelir.” (1) Sabır kuvvetinizi geçmişteki sıkıntılara ya da gelecek endişelerine dağıtmayınız.

Eğer insan böyle imtihanlara alınmasaydı; melek gibi makamı sabit kalırdı, insanın maddi manevi kabiliyetleri ortaya çıkmazdı. Ancak makam sahibi melekler çoktur, o tarz kulluk için insana ihtiyaç yok. Hem mesela: Atmaca kuşunun serçelere saldırması, görünürde rahmete uygun gelmez. Hâlbuki serçe kuşunun kabiliyetleri, o sataşma ile ortaya çıkar. Aynen öyle de insanın maddi manevi kabiliyetlerinin ortaya çıkması imtihanlara bağlıdır.

Evet bak bu cümleler de ilaç hükmünde:

“ALLAH birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünki Sultan-ı Kâinat birdir, her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir; her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun.” (2)

Atmaca kuşlarına aldırma senin manevi olarak mertebe almana vesile oluyor, Cenab-ı Hak her şeyi görüyor ve en gizli hatıratı kalbini dinliyor. Hem şu ayeti dinle “Üzülme muhakkak ki Allah, bizimle beraber.”  “La Tahzen İnnallahe Meana” (3) Sen sakın üzülme ve unutma Allah seninle beraber..(1) Risale-i Nur / Lemalar / 2. Lema / Sh: 11
(2) Risale-i Nur / Mektubat / 20. Mektub / Sh: 224
(3) Kur’an-ı Kerim / Tevbe Suresi 40. Ayet

Paylaş

İlk yorumu neden sen yapmıyorsun?