Züleyha’nın Yusuf’u

2

Güzelliğiyle insanları büyüleyen, şan, şöhret, makam sahibi kadındı Züleyha..
Cenabı Hak biz insanlara sonsuz sevme kabiliyeti vermiştir.
Vermiştir ki “Sonsuz”u sevebilelim diye..
Züleyha da bu sevme kabiliyetini her bir zerresine kadar Yusuf’a harcamış.
Öyle ki artık Züleyha için her şey Yusuf olmuştur, güneş doğdu demez, Yusuf uyandı der, gece çöktü demez, Yusuf uyudu derdi.

Züleyha’nın gözlerinde Yusuf’un sureti vardı adeta.
Yusuf Züleyha’nın damarlarında dolaşır olmuştu.
Kimsenin söz geçiremedigi o kadın Yusuf için her şeyi yapardı.
O artık Yusuf olmuştu…
Züleyha, Yusuf’unu zindana attırdıktan sonra özler ve gidip zindan gardiyanına “Bizim suçlu yerinde mi?” diyerek uzaktan bakardı sürekli.
Bir zaman sonra onun sesini duymak ister ve gardiyan şüphelenmesin diye “Bu suçlu burada çok rahat, onu biraz kırbaçla.” der.
Tabii gardiyan Yusuf’a acıdığı için onun yerine bir pöstekiye vurur ve gardiyan her vurduğunda
Yusuf’a ah de der.
Böylece Züleyha her gün onun sesini duyar.
Bir gün gardiyan:
“Ey Yusuf, durumdan şüphelenmesinler, bir defa olsun sırtına
vurayım.” der.
Gardiyan, Yusuf’un sırtına vurur vurmaz, Yusuf  “Ah!”’
deyince; Züleyha kalbinde bir sızı hisseder ve bağırır “Yeter!” diye..

Artık sevdiğinin acısını dahi hisseder olmuştu Züleyha.
Öylesine zorlu bir kadının ipleri Yusuf’un elindeydi.
Yusuf ise tam anlamıyla iffet timsali.
“Rabbim bana istememeyi isteyebilmeyi nasip et.” ne de şerefli bir duaydı o öyle..
Namus ve iffetin sadece kadına has olmadığını gösterendi Yusuf bizlere.
Züleyha, aşk öykülerindeki tek mücadeleci kadındır.
Ne Leyla ne Aslı ne de Şirin yarışabilir onunla.
Çünkü Yusuf uğruna; şöhretini, itibarını, mal ve mülkünü saltanat sahibi eşini ve ömrünü feda etmiş kadındır Züleyha.
Dağları delen Ferhat’a, çöllere düşen Mecnun’a destanlar yazanlar; Züleyha’yı yerden yere vurabilirler,
kadına yakıştıramayanlar olur.

Bakıldığı zaman o hepsinden daha kahramandır aslında.
Ona destanlar yazılmamış ama ona kutsal kitabın kahramanı olmak bahşedilmiştir.
Züleyha iyi mi kötü mü karar verilemez bir kadındır ki insanlar onu tek seferde silip atamaz.
O ne Nuh’un karısı, Lut’un karısı gibi tenkide medardır; ne Meryem ve Asiye gibi övgüye.

Züleyha zorlu ve çetin bir savaştan düşe kalka yaralı ama muzaffer çıkmıştır.
Bir şeyi kendinize put edinirseniz ondan kurtulmanın tek yolu o putu kırmaktır.
Beşere sonsuz sevgiyi vermek Hakk’a haksızlıktır.
“Hem insanın mahiyet-i câmiasında hadsiz bir istidad-ı muhabbet dercedilmiştir. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor.
Hâlbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azab çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti, hadsiz bir manevî azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidad-ı muhabbet, hadsiz bir cemal-i bâkiye mâlik bir zâta tevcih etmek için verilmiş. O insan sû’-i istimal ederek o muhabbeti fâni mevcudata sarfettiği cihetle kusur ediyor, kusurun cezasını, firakın azabıyla çekiyor.”
Ve Allah Züleyha’yı affeder, Züleyha Yusuf’la anılır olmuştur; insanların en güzeline adı bitişmiştir artık.
Yusuf suçluların, Züleyha da tövbekârların en güzeli..

Züleyha’nın en büyük günahı Yusuf’u yakışı, kendine değil Yusuf’a kıyışıdır.
Züleyha Rabbini bulduktan sonra ona Yusuf ve güzelliği de ikram edilir.
O Yusuf’la bulmuştur Rabbini.
Öyle ya toplumumuzda bu hikayeleri duyduğunda ahlâkı sukut etmiş insanlar bile bir Yusuf arar olmuş artık kendine..
Züleyha olmadan Yusuf’u, Fatıma olmadan Ali’yi aramayacaksın hiçbir yerde.
Sahi Yusuf olmadan Züleyha, Ali olmadan da Fatıma ararsan “Ne haddine?” demezler mi adama?
Cenabı Hak bazı olayları biz ders çıkaralım diye geçmişten hazırlar bizim için.
Elbette seveceksin fakat iffetinle sevecek, ilah edinmeyeceksin, benliğini vermeyeceksin!
Öyle bir aşk bul ki uğruna öldüğünde seni makam makam yüceltsin..

Cenabı Hak diyor ki:
“Kimse için onu çok seviyorum, onsuz yaşayamam deme.
Onu senden alırım, onsuz da yaşatırım!”
Seveceksin ama Allah için seveceksin..
“Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. ‘Lillah, livechillah, lieclillah’ rızası dairesinde hareket ediniz.”
Ya Baki Entel Baki..

Paylaş

2 yorum yapılmış. Sende yap :)

Yorum Yap